Ladies In Red


"Lady In Red" je pocit. Pocit, který můžeme my ženy mít samy ze sebe.

"Ladies In Red" jsou sebevědomé, šťastné ženy. Ženy, které se cítí sexy a září.

Ženy, která májí rády samy sebe, druhé i život.

Tento pocit je nezávislý na našem věku, na našich přirozených proporcích, pracovních úspěších nebo na tom, v jaké fázi svého života se právě nacházíme.

Vnímáme jej, když jsme samy sebou a důvěřujeme si.

Klub

Místo, kde se "Ladies In Red" setkávají a podporují


Klub "Ladies In Red" vzniká s cílem vzájemné podpory a inspirace, přátelského prostředí a společných zážitků.

Pro členky chce být místem, kde najdou své zázemí - kde zakotví, kde si budou připadat doma, kde budou vědět, že dočerpají síly a podporu pro každodenní život a také kde se budou dobře bavit.

Připravujeme:

 • pravidelná otevřená setkání
 • společenské události - dny se vzdělávacím a kulturním programem, networking
 • výlety a pobyty v klubovém duchu - poznávání nových míst, vzdělání a rozvoj, příjemná setkání, navazování kontaktů

Postupně budeme přidávat konkrétní události a data setkání.

Rozvoj a podpora

Čím více bude silných, milujících a šťastných žen,

tím šťastnějším místem bude svět


Ucelený program "Lady In Red"

 • využití a rozvoj přirozených ženských kvalit
 • podpora sebevědomí
 • work-life balance - mimo jiné kde vzít více času sama na sebe
 • jak být více sama sebou, rozvoj osobnostních kvalit 
 • jak se vyrovnat s očekáváními a požadavky, které na sebe máme samy nebo je vnímáme od okolí
 • práce na úrovni vědomí a podvědomí
 • odstranění vlastních blokujících limitů
 • životní elán, radost a hra
 • motivace pro dosahování osobních nebo pracovních cílů (zdravý životní styl, nové vztahy, naplňující kariéra atd.)
 • využití síly podvědomí do vlastních záměrů
 • využití podvědomí pro více času ve "flow"

Dvoudenní ucelený program s využitím techniky Energy Streaming pro práci s vědomím a podvědomím.

Tento program školím zcela individuálně nebo v malých skupinkách tak, aby byl zachován nadstandardní individuální přístup, který přináší nejlepší změny.

Cena programu:

Pro jednotlivce: 15 000,- Kč

Pro 2 - 5 osob: 12 000,- Kč za osobu

Místem školení je Český Krumlov, pro školení skupinek je možné dohodnout jiné místo, např. Vám bližší.